Nieuwe start voor IHC-terrein

Ontdek de mogelijkheden voor een nieuwe toekomst van het IHC- terrein in Krimpen aan de Lek. Ontwikkelaars en eigenaren slaan de handen ineen om samen met belanghebbenden te werken aan een haalbaar plan dat past bij de behoeften van de gemeenschap.

In het verleden zijn er diverse pogingen gedaan om het terrein van scheepsbouwer IHC in Krimpen aan de Lek te transformeren tot een woongebied. Er is door IHC een overeenstemming bereikt met drie partijen die zich hebben verenigd in ontwikkelcombinatie DBL (Damsteegt, Balance d’eau en LATEI). De ontwikkelcombinatie wil een passend, toekomstbestendig en haalbaar plan ontwikkelen. Stedenbouwkundig Bureau IMOSS is aangesteld voor de stedenbouwkundige verkenning. 


Wat kan het gebied betekenen voor Krimpen aan de Lek en wat vinden de belanghebbenden belangrijk bij een eventuele ontwikkeling?
Vanuit daar wordt gekeken welke invulling passend kan zijn voor het gebied om tot een haalbaar plan te komen. In een latere fase wordt pas nagedacht over de mogelijke invulling van het terrein qua soort en hoeveelheid woningen.

In gesprek met belanghebbenden
In juni hebben we diverse persoonlijke gesprekken gevoerd met personen en organisaties over belangrijke aspecten voor een mogelijke ontwikkeling. Daarnaast was er op vrijdag 23 juni een kennismaking voor alle belanghebbenden en belangstellenden om informatie met elkaar te delen. We ontvingen ruim 250 bezoekers. Samen werken we aan een nieuwe start voor het IHC-terrein. Lees meer over de uitkomsten

De Denktank
In oktober is via de nieuwsbrief oproep gedaan om deel te nemen aan de Denktank. Dit is een extra manier om ideeën en meningen op te halen. De deelnemers zijn geselecteerd en in de Denktank zitten 13 mensen met diverse achtergronden. Met elkaar voorzien de leden van de Denktank de ontwikkelaars en de ontwerpers van informatie en ideeën. De ontwikkelcombinatie zal de komende tijd kijken of er een haalbaar plan te maken is.  Lees meer over de Denktank

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in dan wordt u middels een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.


Ook kunt u contact opnemen via info@ihcterrein.nl voor aanvullende vragen.