Kansen voor IHC-terrein

Ontdek de mogelijkheden voor een nieuwe toekomst van het IHC- terrein in Krimpen aan de Lek. Ontwikkelaars en eigenaren slaan de handen ineen om samen met belanghebbenden te werken aan een haalbaar plan dat past bij de behoeften van de gemeenschap.

In het verleden zijn er diverse pogingen gedaan om het terrein van scheepsbouwer IHC in Krimpen aan de Lek te transformeren tot een woongebied. Er is door IHC een overeenstemming bereikt met drie partijen die zich hebben verenigd in ontwikkelcombinatie DBL (Damsteegt, Balance d’eau en LATEI). De ontwikkelcombinatie wil een passend, toekomstbestendig en haalbaar plan ontwikkelen. Stedenbouwkundig Bureau IMOSS is aangesteld voor de stedenbouwkundige verkenning. 


Wat kan het gebied betekenen voor Krimpen aan de Lek en wat vinden de belanghebbenden belangrijk bij een eventuele ontwikkeling?
Vanuit daar wordt gekeken welke invulling passend kan zijn voor het gebied om tot een haalbaar plan te komen. In juni 2023 zijn de eerste persoonlijke gesprkeken gevoerd met personen en organisaties over belangrijke aspecten voor een mogelijke ontwikkeling. Daarnaast was er op vrijdag 23 juni een kennismaking voor alle belanghebbenden en belangstellenden om informatie met elkaar te delen. We ontvingen ruim 250 bezoekers. Samen werken we aan een nieuwe start voor het IHC-terrein. Lees meer over de uitkomsten

De Denktank
In oktober 2023 is via de nieuwsbrief oproep gedaan om deel te nemen aan de Denktank. Dit is een extra manier om ideeën en meningen op te halen. Na een selectie zijn er 13 mensen met diverse achtergronden geselecteerd voor de Denktank. Er zijn vier bijeenkomsten georganiseerd waarbij de leden van de Denktank de ontwikkelaars en de ontwerpers van informatie en ideeën konden voorzien. Lees meer over de Denktank

Presentatie planstudie
Op 24 april 2024 is de uitgewerkte planstudie gepresenteerd aan belanghebbenden en belangstellenden. Met veel belangstelling lieten bijna tweehonderd bezoekers zich informeren over de planstudie voor het IHC-terrein. Met een presentatie, informatiepanelen en toelichting toonden stedenbouwkundigen en ontwikkelaars hoe de planstudie met ruimte voor woningen, recreatie en natuur op het terrein eruit ziet. Lees meer de planstudie

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in dan wordt u middels een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.


Ook kunt u contact opnemen via info@ihcterrein.nl voor aanvullende vragen.