Samenvatting inbreng kennismaking 23 juni

Kennismaking juni 2023: wat hebben we opgehaald?

Bijna 250 mensen uit Krimpen en directe omgeving kwamen vrijdag 23 juni jl. naar onze kennismaking op het IHC-terrein. Tijdens deze kennismaking konden mensen aangeven wat zij belangrijk vinden bij het maken van nieuwe plannen voor het terrein. 

Inbreng van bezoekers

Het is duidelijk dat het IHC-terrein belangrijk is voor de inwoners van Krimpen aan de Lek. Fijn dat er betrokkenheid en bereidheid is om mee te denken over een nieuwe invulling van het terrein. Onderstaand vindt u een samenvatting van de inbreng van de bezoekers. 

Recreëren

Een goede invulling om te wandelen, spelen en genieten is voor veel bezoekers een wens bij de ontwikkeling. Het aanleggen van een wandelpad is vaak genoemd, evenals het creëren van een speelplek (natuur- of waterspeeltuin) voor de kinderen, een plek om te vissen of gewoon over het water uit te kijken. Ook ruimte voor een ontmoetingsplek voor alle inwoners is genoemd. Er is opvallend veel bijval voor een horecagelegenheid aan het water. Het behoud van de scouting en de watersportvereniging is een veel geuite wens. 

Wonen

Veel bezoekers zien verschillende mogelijkheden voor woningen op het terrein. Bijvoorbeeld voor levensloopbestendige woningen, maar ook starterswoningen, vrije kavels en luxe gezinswoningen kunnen rekenen op belangstelling. Een mix van diverse doelgroepen zou wenselijk zijn, waarbij ook ruimte moet zijn voor betaalbare woningen. Bij hoogbouw vreest men voor het uitzicht. Over de gewenste maximale hoogte verschillen de meningen. Een enkeling gaf aan liever geen woningen te zien op het terrein. 

De ontwikkelaars hebben tijdens de gesprekken benadrukt dat er nog geen plan is voor het terrein. Dus er is ook nog geen idee over het aantal woningen op het IHC-terrein, ook niet wat de verkoopprijzen gaan worden. Welke ruimte en hoeveel ruimte er is voor woningen en andere voorzieningen in het plan moet allemaal nog worden bepaald.

Verkeer

Verkeer van en naar het terrein en parkeren zijn onderwerpen die bezoekers belangrijk vinden bij de planontwikkeling. Omwonenden willen voorkomen dat de dijk overbelast raakt. Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, waar de omgeving geen van last heeft, vinden mensen uit de omgeving een belangrijk aandachtspunt. Verschillende bezoekers zien graag extra verbindingen via het water ontstaan, zoals een route voor de waterbus. Een enkeling is enthousiast over een camperplaats, maar diverse mensen gaven aan campers op het terrein juist niet te waarderen. 

Natuur en cultuur

Er is in de omgeving veel aandacht voor de natuur en de historische waarde van het gebied. Er zijn zorgen over het behoud van bomen en natuur bij de ontwikkeling van het terrein. Wij willen vooral een veilige situatie creëren waarbij aandacht zal zijn voor bestaande en nieuwe natuur.