Het proces

Tijdens de eerste kennismaking in juni 2023 presenteerden de ontwikkelaars en ontwerpers zichzelf en hun visie op het terrein aan Krimpen aan de Lek. Bijna 250 bezoekers uit Krimpen en omstreken namen een kijkje, kregen een rondleiding en konden hun belangrijke aandachtspunten voor de ontwikkeling van het terrein meegeven.
Er bleek veel behoefte aan woningen, de wens om langs de Lek te kunnen vissen of wandelen en bezoekers zagen voor zich hoe zij in de toekomst op het terras aan het water konden zitten. Er bleken zorgen over de ontsluiting van het gebied en verkeer in de omgeving. Veel bezoekers willen liever geen hoogbouw en mensen pleitten voor behoud van het groene deel van het terrein. We interviewden tientallen mensen om breed ideeën op te halen.  Over deze ideeën hier meer.

Bij het schetsen en uitwerken van ideeën wilden de ontwerpers en ontwikkelaars graag inbreng van een diverse groep belanghebbenden. Daarvoor startte na de zomer De Denktank met mensen uit Krimpen en omgeving. Uit de aanmeldingen voor De Denktank is een zo divers mogelijke groep van 12 mensen gevormd. Hun inbreng in de maanden die volgden was een waardevolle aanvulling voor de ontwerpers. Na de kennismaking gingen leden van de Denktank zelf aan de slag en reageerden zij op vragen en ideeën van de ontwerpers.

De ontwikkelaars spraken tussentijds regelmatig met belangrijke stakeholders zoals de watersportvereniging en de scouting in het gebied en leden van Mooi Crempene. Ontwerpers toetsten ideeën, de ontwikkelaars hoorden uiteenlopende reacties en zo vormde zich tijdens deze studiefase een eerste schets; de planstudie.

Tijdens de presentatie van de planstudie in april 2024 meldden ruim 150 belangstellenden zich. Zij kregen een toelichting, konden al hun vragen stellen aan de ontwerpers en ontwikkelaars en lieten hun reacties achter.

Lees verder op pagina “Hoe verder”