De schets

In Krimpen is er grote behoefte aan woningen. De Lek is niet bereikbaar en een groot deel van het gebied is vervuild en afgesloten. De planstudie laat zien dat het beter kan. Het oorspronkelijke ooibos op het IHC-terrein verdient toekomstbestendig beheer. Na aanpak van de vervuiling van het slipdepot naast het oorspronkelijke ooibos, is er ruimte voor woningen in alle prijsklassen. In de toekomst moet het mogelijk worden om langs de Lek te wandelen en even neer te strijken op het terras aan het water.

WONINGEN

De huidige bouwmassa is geschikt voor ongeveer 150 woningen in verschillende woningtypes. Dat zijn tiny houses, sociale huurappartementen, kwadrantwoningen en verschillende gezinswoningen en luxere appartementen. Lager geprijsd en duurder, koop en huur zodat er een gevarieerde buurt ontstaat. Er zijn nog geen ontwerpen voor de woningen en gebouwen met appartementen. Wel is duidelijk dat de architectuur moet passen bij de groene en waterrijke omgeving.

Het oorspronkelijke deel van het ooibos blijft bestaan in deze planstudie. Met onderhoud en bescheiden voorzieningen zoals een voetpad blijft dit deel van het bosgebied voor de lange termijn behouden. Het waardevolle gebied is ontstaan doordat er niets anders gebeurde. Voor de langere termijn is onderhoud nodig om te zorgen dat het gebied waardevol blijft voor planten, dieren en een bescheiden plek voor mensen om er doorheen te wandelen.

Het hogere gedeelte van het gebied (oostelijk) is geschikt voor het realiseren van woningen. Tussen de dijk en de bosrand, op de plek waar een slipdepot ligt, is na sanering ruimte voor verschillende gebouwen zodat het een gevarieerde woonhof met groen wordt. Nu zijn er 45 sociale huurappartementen ingetekend en 20 kwadrantwoningen. Dit zijn kleinere woningen die met de rug naar elkaar toe staan. Daarbij is langs de rand ruimte voor enkele gezinswoningen en 14 duurdere appartementen.  

Aan de andere zijde (westelijk) van het gebied stond ooit een grote loods. Een bijzonder gebouw met 12 duurdere appartementen zal daaraan refereren. Ernaast is een klein horecapaviljoen gepland. In een verspringende rij kunnen 8 gezinswoningen komen. En 18 tiny houses staan verspreid ingetekend. Op de oude dwarshelling waarvan schepen vroeger te water werden gelaten, zijn enkele kleine woningen bedacht alsof ze als scheepjes van de oude helling glijden.

WATER

De rivier de Lek is een getijderivier, dit is een bepalend gegeven bij het ontwerp van het gebied en van de woningen. De nieuwe woningen staan weliswaar buitendijks maar op de hogere gedeeltes ingetekend. Bij het nader ontwerp is water een sturend element.

Wonen óp het water is technisch ook mogelijk. Experts hebben dat voor dit gebied nader onderzocht. Omdat het verschil tussen hoog water en laag water langs de Lek groot is, moeten de woningen een enorm hoogteverschil kunnen overbruggen. Dat geldt ook voor de voorzieningen aan de wal zoals de toegang naar de waterwoningen en technische aansluitingen. Alles is mogelijk maar de kosten voor de woningen zouden daarmee erg hoog worden. DBL acht dit financieel niet haalbaar.

VERKEER

Toename van verkeer is een punt van zorg in de omgeving. Niemand zit immers te wachten op te veel drukte op de smalle wegen. Uit eerste globale onderzoeken blijkt echter dat met aanpassingen het verkeer van en naar het IHC-terrein via de bestaande weg langs de dijk kan rijden zonder problemen te veroorzaken. Binnendijks komt een ontsluiting voor fietsers en voetgangers. Ter hoogte van de Rijsdijk en van de Oosterlekdijk komt een aansluiting voor auto’s op het bestaande dorp. Met twee aansluitingen worden de extra auto’s verdeeld. Welke aanpassingen hiervoor nodig zijn wordt nader onderzocht en ontworpen. Parkeren gebeurt allemaal dicht bij de nieuwe woningen binnen het IHC-terrein.

Lees verder op pagina “Het proces”