HOE VERDER

De plannenmakers kijken zorgvuldig naar de inbreng van belanghebbenden en belangstellenden of zij de opmerkingen en ideeën kunnen verwerken in de planstudie. Daarmee ligt er een basis voor gesprekken met ambtenaren, bestuurders en de gemeenteraad van Krimpenerwaard. Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap en de provincie zijn uiteraard ook belangrijke gesprekspartners.

Er volgt nader onderzoek naar veel uit te werken aspecten zoals de verkeerscirculatie, bodemvervuiling, archeologie etc. Als alles naar wens verloopt volgt uit alle aanvullende informatie en gesprekken een voorlopig ontwerp voor het gebied.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad gevraagd worden in te stemmen met de nieuwe bestemming voor het IHC-terrein. De komende maanden wordt de planstudie afgerond en aan de gemeente ter toetsing aangeboden. Wij hopen dat we dit jaar groen licht krijgen van de gemeente en Rijkswaterstaat. Daarna volgt de uitwerking van de planstudie naar een stedenbouwkundig plan.