Denktank is van start!

De Denktank voor het IHC-terrein in Krimpen aan de Lek is voor het eerst bij elkaar geweest. De groep mensen uit alle delen van het dorp met verschillende invalshoeken hebben kennis gemaakt met elkaar. Zij werken en denken de komende maanden mee met de ontwikkelaar om een haalbaar plan te maken. 

De ontwikkelaars van Damsteeg/Balance d’éau en LATEI spreken met veel belanghebbenden over de toekomst van het IHC-terrein. Bijvoorbeeld met verenigingen in en rond het gebied, overheden en deskundigen op allerlei onderwerpen. De Denktank is een extra vorm van participatie bij de ontwikkeling om zoveel mogelijk invalshoeken aan tafel te brengen.  

Aanmeldingen

Uit de 27 aanmeldingen koos de ontwikkelcombinatie 13 mensen op basis van diversiteit in woonstraat, leeftijd, achtergrond en aandachtspunten. Er zijn vijf vrouwen en acht mannen in leeftijd variërend van 30 tot 70 jaar geselecteerd. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 52 jaar. Er zijn deelnemers die direct aan het terrein wonen en mensen die verdeeld over Krimpen aan de Lek wonen. Er zijn mensen die vooral willen meedenken over de impact op de omgeving, mensen met kennis van onderwerpen als stedenbouw, historie van het terrein en ecologie en mensen die graag willen wonen in het gebied. Bij de deelnemers is een architect, mensen uit het onderwijs, een ondernemer, bewoners met een achtergrond in bouw, sanering en infra en veel deelnemers zijn lid van verschillende verenigingen in Krimpen aan de Lek.

Met elkaar voorzien de leden van de Denktank de ontwikkelaars en de ontwerpers van informatie en ideeën. De ontwikkelcombinatie zal de komende tijd kijken of er een haalbaar plan te maken is. In dat geval wordt het plan met inbreng uit de omgeving verder uitgewerkt. De gemeenteraad zal hier uiteindelijk een besluit over moeten nemen. 

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.