Puzzelen met piepschuim

Met piepschuim blokjes op een maquette maakten deelnemers van de Denktank tijdens een bijeenkomst in december verschillende plannen voor het IHC-terrein in Krimpen aan de Lek. Diverse mogelijkheden zijn besproken. Met de ideeën gaan de ontwikkelaar en stedenbouwkundigen verder aan de slag.

Op een 3D-maquette stond de huidige situatie met hoogteverschillen en bestaande bebouwing. Door te denken in mogelijkheden en niet in technische of financiële beperkingen, ontstonden verschillende plannen voor het gebied. Veel moet nog worden uitgezocht maar de gesprekken tussen deelnemers gaven zicht op kansen en bedreigingen.

Er ligt nog geen getekend plan voor het huidige IHC-terrein. Zoals stedenbouwkundige Serge Vonk zei: ”Als het makkelijk was, stond er nu allang iets op het terrein. Maar er zijn verschillende initiatieven gesneuveld. Wij onderzoeken met elkaar of er een haalbaar plan mogelijk is. Daarbij streven we ernaar om te zorgen dat het terrein meerwaarde krijgt voor heel Krimpen.”

De modellen waarover is gesproken variëren van een optie met uitsluitend een groep drijvende woningen waarbij het bestaande bos geheel blijft zoals het is in oppervlakte, maar wel moet worden opgeknapt, tot een variant met woningen en appartementen op twee locaties op het terrein. Ook kansen voor recreatie, de mogelijkheid voor horeca en het behoud van bestaande functies, zoals de scouting en de watersportvereniging, in het gebied kwamen aan de orde. 

Het verkeer (VCP), de beschermingszonde langs de Deltadijk en andere effecten op de omgeving zijn belangrijke onderwerpen bij de uitwerking van plannen. Ook de benodigde sanering van een deel van het gebied is een aandachtspunt. Tijdens een volgende bijeenkomst bespreekt de Denktank de vervolgstappen met de stedenbouwkundige en de ontwikkelaar.  

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.