Denktank denkt mee. Meedoen?

We zijn klaar om de volgende stap te zetten. De ontwikkelcombinatie DBL wil bij het maken van een plan voor het voormalig IHC-terrein graag kennis en informatie uit de omgeving betrekken. Daarvoor wil de ontwikkelcombinatie onder andere gaan werken met een Denktank van belanghebbenden die het proces nauw volgt en ons en de stedenbouwkundige van informatie en ideeën voorziet.

Vier avonden

Een extra manier om ideeën en meningen op te halen is een Denktank van belanghebbenden. Iedereen die bereid is om in de komende maanden vier avonden te besteden aan een visie voor het voormalig IHC-terrein, kan zich opgeven voor de Denktank.

Deze groep betrokkenen kent een vaste samenstelling van mensen die op persoonlijke titel met elkaar, met de ontwikkelaar en de stedenbouwkundige overleggen en tekenen.
Uiteindelijk moet er een haalbare stedenbouwkundige visie op tafel liggen waarin de verschillende belangen zijn afgewogen. Deze visie brengt de ruimtelijke mogelijkheden van de locatie in beeld. In een vervolgfase wordt deze visie verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan dat de basis vormt voor een nieuw bestemmingsplan of omgevingsplan.

Deelname aan de Denktank kost tijd en moeite maar levert ook wat op. Deelnemers zijn nauw betrokken bij de uitwerking van de eerste schetsen en kunnen de ontwikkelaars, de stedenbouwkundige en landschapsontwerper het hemd van het lijf vragen en voorzien van informatie en ideeën.

Ook als u niet deelneemt aan de Denktank blijft er gelegenheid tussentijds op schetsen te reageren tijdens bijeenkomsten die de ontwikkelcombinatie in de komende periode organiseert. De Denktank is een aanvulling op bestaande informatie en participatie.

De ontwikkelcombinatie zal niet alles kunnen overnemen wat mensen in de Denktank voorstellen. Binnen de Denktank wordt besproken wat haalbaar is en wat niet. Als iets niet haalbaar is, zullen de plannenmakers dat toelichten.

De eerste twee bijeenkomsten van de Denktank zijn reeds gepland op woensdag 8 november van 17.00 – 19.30 uur en op dinsdag 19 december van 17.00 – 19.30 uur met soep en broodjes. Houd daar vast rekening mee als u zich opgeeft.

Aanmelden denktank

Meldt u aan voor maandag 30 oktober met naam, adres, leeftijd en wat de motivatie is om deel te nemen aan de Denktank. U kunt ook een e-mail sturen naar info@ihcterrein.nl.