Belangrijke thema’s voor uitwerking.

Er zijn belangrijke thema’s die Krimpen en omgeving meegeeft aan de ontwikkelcombinatie voor het uitwerken van plannen voor het IHC-terrein. De ontwerpers hebben die thema’s in een illustratie gezet. Dit is dus geen plan voor de toekomst.

Thema’s in een illustratie

Er is nog geen ontwerp of uitgewerkt plan. Op deze tekening staat uitsluitend welke punten zijn aangedragen tijdens onze kennismaking in juni 2023.

Relevant voor de uitwerking van plannen is bijvoorbeeld de wens bij veel mensen om De Lek beter te kunnen beleven. Nu ziet Krimpen weinig van het water. Mensen doen de suggestie voor bijvoorbeeld een wandelpad langs het water dat goed bereikbaar is vanuit het dorp eventueel gecombineerd met een visplek, de waterbus en andere voorzieningen.

De manier waarop verkeer in de toekomst van en naar het IHC-terrein gaat, is een zorg voor omwonenden. Het kan een idee zijn om een route door het gebied aan te leggen zodat er minder verkeer over de bestaande wegen rijdt. Mogelijk moeten bestaande wegen worden aangepast. Omwonenden geven aan dat zij zo min mogelijk extra verkeer voor hun deur willen. 

Het bos dat de afgelopen decennia is ontstaan op het IHC-terrein heeft waarde voor de ecologie en voor de omgeving. Dat is een belangrijk punt bij schetsen voor de toekomst.

Omwonenden willen in gesprek blijven met de plannenmakers over effecten van nieuwbouw op de bestaande woningen. Onderwerpen als privacy, geluid en extra drukte worden genoemd. Tegelijk zien omwonenden ook mogelijkheden om hun omgeving te verrijken met horeca en recreatie in het gebied. 

Belangrijk aandachtspunt voor een toekomstplan is een breed aanbod in verschillende soorten woningen waar behoefte aan is. Mensen vragen om woningen voor ouderen zodat er doorstroming komt in het bestaande dorp. Ook jongeren melden zich voor een betaalbare woning. Anderen zijn op zoek naar een woning voor hun gezin. 

De komende maanden gaan de ontwikkelaars en ontwerpers schetsen en praten met belanghebbenden en andere stakeholders om de ideeën voor woningen op het IHC-terrein concreter te maken. Als er verder uitgewerkte schetsen liggen die technisch en financieel haalbaar zijn, organiseert de ontwikkelcombinatie opnieuw een bijeenkomst waar mensen zich kunnen laten informeren en kunnen reageren. Vermoedelijk wordt dit in het voorjaar van 2024.

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief.