Veel ideeën bij kennismaking IHC-terrein

Bijna 250 mensen uit Krimpen en directe omgeving kwamen vrijdagmiddag 23 juni naar het IHC terrein om kennis te maken met de nieuwe ontwikkelcombinatie DBL (Damsteegt, Balance d’eau en LATEI). Tijdens deze kennismaking konden mensen aangeven wat zij belangrijk vinden bij het maken van nieuwe plannen voor het terrein.

Veel mensen zien graag nieuwe woningen op het terrein, zowel voor starters als voor gezinnen en ruime woningen voor ouderen. Bijna zonder uitzondering zagen bezoekers kansen in het bereikbaar en beleefbaar maken van het water met ruimte voor wandelen, een vissteiger en horeca. Groen en duurzaamheid en de verkeersafwikkeling zijn andere belangrijke elementen bij de ontwikkeling volgens bezoekers,.

De ontwikkelcombinatie DBL bereikte recent overeenstemming met IHC over de aankoop van het terrein, waardoor er gelegenheid ontstaat om het terrein opnieuw vorm te geven. Tijdens de kennismaking werden verschillende mogelijke invullingen voor de herontwikkeling uitvoerig besproken. Ongeveer 250 bezoekers brachten hun ideeën in, luisterden naar een toelichting van stedenbouwkundige Serge Vonk, namen deel aan een rondwandeling over het terrein en dronken en aten wat met elkaar

De kennismaking bood de aanwezigen ook de mogelijkheid om informatie te vergaren over diverse thema’s die van belang zijn voor het gebied zoals mogelijke functies op het terrein, natuur en ecologie, bereikbaarheid en verkeer, en de communicatie over het vervolg. Bij verschillende standjes konden belanghebbenden hun wensen, meningen en ideeën delen in de ideeënbus. Tientallen bezoekers zijn geïnterviewd over hun wensen en ideeën voor de toekomst van het terrein.

De ontwikkelcombinatie DBL kijkt terug op een geslaagde kennismaking en zal de inbreng gebruiken om verder te werken aan een planidee dat meerwaarde heeft voor Krimpen aan de Lek.

klik op de afbeeldingen voor een vergroting
fotografie: Alexander Santos Lima